7014   AMA 1008A            الکترود آما 7014      
الکترود روتیلی به خاطر داشتن پودر آهن از درصد جایگزینی فراوانی برخوردار بوده و با جریان AC و DC قابل استفاده میباشد. سرباره آن به آسانی جدا شده و ظاهرجوش خوب می‌باشد. این الکترود برای مواردی پیشنهاد می‌شود که جایگزینی زیاد و سرعت حرکت بالایی لازم است.
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.