الکترود چدن آما    E Ni-Cl   AMA 1094Ni
بررسی الکترود های چدن با جوشکاری دستی  قوس الکتریکی AWS:SFA5.15
این طبقه بندی  از استاندارد AWS در سال 1990  میلادی تحت بازبینی قرار گرفته  ودر نتیجه آن سری جدید  با عنوان SFA-5.15-90 ارائه شده است .  در این خانواده علاوه بر  الکترود های روکش دار ، انواع  سیم جوش ها  ومفتول ها  جوشکاری نیز  طبقه بند ی شده اند .الکترود  ENI-CI
این الکترود ها معمولا" برای  جوشکاری چدن خاکستری  به چدن خاکستری ، یا دیگر آلیاژهای  آهنی و غیر آهنی  ونیز  برای کارهای تعمیراتی  چدن ها کاربرد دارد .  روپوش این  الکترود ها  اغلب از جنس  قلیایی بوده  وفلز  جوش  حاصل  نسبتآ نرم  باقابلیت  ماشینکاری مناسبی را بدست می آورد . این الکترود همچنین  در پاره ای موارد  برای جوشکاری  وتعمیر  قطعات  از جنس چدن مالیبل  ونشکن نیز  بکار برده می شود . این الکترود  با جریان ACیاDC مثبت ومنفی  در تمام وضعیت ها  استفاده می شود .جوش  حاصل  دارای تنش تسلیمی در حدود 100MPA ، استحکام کششی در حدود 300mpa و انعطاف پذیری  معدل 12%  را دارا است .


               
الکترود  ENI -CI-A
تنها تفاوت این الکترود با الکترود ENI-CI در مقدا ر آلو مینیوم  موجود در ترکیب آن است.


              
الکترود ENI Fe-CI
این الکترود  بطور معمول  بر ای جوشکاری   تعمیراتی  انواع چدن ها ، به ویژه  چدنهای  نشکن  وحتی  بعضی  فولادها  وآلیاژهای  غیر آهنی  کاربرد وسیعی  داشته  وجوش  حاصل از  آن ، از  استحکام  ومقاومت  در برابر  خوردگی خوبی  نیز بر خوردار است.  روکش این الکترود  اغلب  از جنس قلیایی  مخصوص  است  که امکان  جوشکاری  با جریان ACیاDC  مثبت ومنفی  در  تمام وضعیت های  را فراهم می سازد .فلز جوش  حاصل  تنش تسلیمی 300MPA، استحکام کششی در حدود 375Mpa،وانعطاف پذیری برابر با 12 % خواهد داشت .              
  الکترود  EniFe-CI-A
تنها تفاوت  این الکترود  با الکترود ENI Fe-CI  در مقدار آلومینیوم  موجود در ترکیب شیمیایی  آن است . بر همین اساس  تنش تسلیم آن  385MPA، استحکام کششی در حدود  540Mpa، افزایش پیدا کرده ،  اما انعطاف پذیری آن  تغییر چندانی پیدا نمی کند . در انتخاب پارامترهای جوشکاری  برای  کار با  این الکترود  از اطلاعات  مربوط به الکترود ENI Fe-CI  استفاده می شود . فقط  شدت جریان  وولتاژ 5تا10 % بیشتر در نظر  گرفته می شود .

            
    الکترود EniFeMn-CI
این الکترود حدود  12% منگنز  در ترکیب شیمیای خود  بوده  ودر نتیجه  مذاب  حوضچه  جوش  از سیالیت  بالایی  برخورد ار  است  ودر عین حال  مقاومت  به ضربه وچقرمگی  بسیار  بالایی ایجاد می نماید . وجود منگنز  نیز سبب  افزایش  استحکام  وانعطاف پذیری  وهمچنین  ارتقای  مقاومت  در برابر  سایش فلز  جوش نیز می گردد.

            
   الکترود  EniCu
  الکترود موجود  در این طبقه بندی  شامل ENICU-AوENICU-B بوده  وفقط در حدود  1% مس  ونیکل  باهم تفاوت دارند . این الکترود  ها  در همان شرایطی که برای الکترود  ENIFE-CIیا  ENI Fe-CI-A  گفته شد  کاربرد دارند . این الکترود  ها را  باید  در جوشکاری های    با عمق کم  ونفوذ  متوسط  بکار بست ، زیرا  جوش  حاصل  قابلیت  ترک خوردن  بالایی  دارد .
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.