الکترود روتايلي آما 6013  AMA 2000A
الکترود روتیلی با  روپوش ضخیم که در کارهای سنگین صنعتی بکار می‌رود. پاشش کم، ظاهر جوش تمیز و بدون بریدگی و گود افتادگی در کنار جوش است. روشن شدن و دوباره روشن شدن آن آسان بوده و سرباره آن براحتی جدا می‌گردد.
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.