الکترود آما 6013    AMA 23AK
خواص و کاربرد:

الکترود روتیلی سلولزی با روپوش متوسط که برای مصارف عمومی و مونتاژ کاری، جوشکاری فولادهای معمولی ساختمانی، مخازن، تانک‌های روغن، اسکلت های فلزی، ورق‌‌های نازک و سایر کارهای مشابه بکار می‌رود. این الکترود برای جوشکاری در حالت سرازیر مناسب می‌باشد.
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.