قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

140-170

4

450

160-200

5

450

190-280

الكترود اعتماد Etemad  E7024  
معادل استاندارد :
AWS  SFA.5.1  E7024
DIN  1913    E 51 22 RR 11 160
معرفی الکترود :
الكترود روتايلي پودرآهن دار با نرخ جايگزيني حدود 160% كه براي پر كردن شيار هاي بزرگ و جوشكاري سازه هاي سنگين فلزي كاربرد دارد. جوشكاري با اين الكترود بسيار آسان بوده و پاشش كم و جدا شدن آسان سرباره و زيبايي گرده جوش از ويژگيهاي آن مي باشد. 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.75

0.38

0.07

خواص مكانيكي فلز جوش :

مقاومت به ضربه  20

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

90 <

25 <

400 <

600 - 500

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :
حالات جوشكاري :
تخت -  افقي
موارد مصرف :
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33 
فولاد هاي ساختماني دانه ريز  St E255  to  StE 355
فولادهاي ديگ سازي HI  , HII  
فولادهاي كشتي سازيفولاد هاي گريدهاي A تا D
فولادهاي ريخته گري GS  38 - GS 42 - GS 45 - GS 52
توجه :
در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي 180 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.