الكترود اعتماد Etemad  chrome 4  
معادل استاندارد :
DIN  8555   E 1 UM 400
معرفی الکترود :
الكترود قليايي كه براي ايجاد روكش سخت و مقاوم در برابر سایش به كار ميرود . سرباره جوش به راحتي جدا شده و فلز جوش مقاوم به ضربه ميباشد . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

Cr

Si

Mn

C

3

0.5

0.5

0.2

خواص مكانيكي فلز جوش :

سختي بدون عمليات حرارتي

HRC   37-45

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

100-130

4

450

130-170

5

450

170-240

حالات جوشكاري :
تخت - افقي -  عمودي سربالا -  بالاسر
موارد مصرف :

ايجاد لايه سخت از فلز جوش روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند نظير قطعات حفاري ، قالبها ، سنبه ماتريسها ، ريلها و حلزونيها
توجه :


در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها دردماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
الکترودهاي ضدسايش
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.