الكترود اعتماد  Etemad chrome 55  
معادل استاندارد :
GP - DIN  8555   E6 - UM 55
معرفی الکترود :
الكترود روتايلي براي ايجاد روكش سخت روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند مناسب مي باشد . فلز جوش اين الكترود در برابر سايش توام با فشار مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

Cr

Si

Mn

C

9.5

1.8

0.65

0.6

خواص مكانيكي فلز جوش :

سختي بدون عمليات حرارتي

HRC   54

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

100-140

4

450

130-180

حالات جوشكاري :
تخت - افقي سربالا
موارد مصرف :

لاينرها و قطعات مورد مصرف در معادن ، تعمير قالبها ، تعمير انواع چكشها و فكها ، سختكاري لبه ناخن بيلها و لودرها
توجه :


در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها دردماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
الکترودهاي ضدسايش
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.