صفحه سنگ هاي يوروکات محصول ترکيه
سنگ برش آهن معمولي يوروکات برش بسیار سریع،دوام کاری طولانی
سنگ برش پريميوم يوروکات
برای آهن،فولاد آلیاژی،چدن
با دوام کاری بسیار طولانی،سرعت برش بسیار سریع،با ساختار سخت
سنگ برش مخصوص فولادهای ضد زنگ
بدون آهن و گوگرد
برش سریع و دوام کاری طولانی
برش سنگ يوروکات
مناسب برای سنگ های طبیعی و مصنوعی،سنگ لوح،مرمر،فلزات غیر آهنی
سنگ های سایش آهن يوروکات
مناسب برای عموم فولادها
با سختی متوسط،برش سریع،دوام کاری طولانی
سنگ های سایش پريميوم يوروکات
برای آهن،فولادهای آلیاژی
سایش بسیار سریع،دوام کاری بسیار طولانی
سنگ های سایش استیل ضد زنگ
سختی متوسط،سایش سریع،دوام کاری طولانی
بدون آهن و گوگرد
سنگ های مخصوص سایش سنگ
برای سنگ های طبیعی و مصنوعی،فلزات غیر آهنی،آلومینیوم،فولاد ریختگی...
برای استفاده عمومی،سایش بسیار سریع
فلاپ دیسک - زیرکونیوم
برای فولاد های ضد زنگ،فلز،چوب،پلاستیک ها
برای استفاده عمومی،با پشت فایبر گلاس
سایش سریع،صدای کم،دوام کاری بسیار طولانی
فلاپ دیسک - اکسید آلومینیوم
برای فلز،چوب،پلاستیک ها،سنگ،مصارف عمومی
برای استفاده عمومی،با پشت فایبر گلاس،سایش سریع،صدای کم،دوام کاری طولانی
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.