تعداد در کارتن تعداد در بسته قیمت (ریال) شرح کالا ردیف
1000 250 2.100 لولای سفید معمولی 10 1
640 160 2.500 لولای سفید معمولی 12 2
480 120 3.570 لولای سفید معمولی 14 3
320 80 5.050 لولای سفید معمولی 16 4
200 50 7.150 لولای سفید معمولی 18 5
180 45 9.750 لولای سفید معمولی 20 6
128 32 13.300 لولای سفید معمولی 22 7
120 30 17.000 لولای سفید معمولی 24 8
72 18 23.700 لولای سفید معمولی 27 9
140 35 16.000 لولای سه پارچه 16 10
100 25 17.500   لولای سه پارچه 18 11
100 25 20.000   لولای سه پارچه 20 12
64 16 25.500 لولای سه پارچه واشردار 22 13
56 14 28.000   لولای سه پارچه واشردار 24 14
48 12 36.500   لولای سه پارچه واشردار 27 15
36 9 45.600   لولای سه پارچه واشردار 30 16
32 8 50.500   لولای سه پارچه واشردار 32 17
30 4 82.000   لولای سه پارچه واشردار 35 18
24 4 86.000   لولای سه پارچه واشردار 40 19
        20
تلرانس سایز انواع لولای آهنی 1+ و 1- می باشد
لیست قیمت انواع لولای آهنی ایده آل
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
به کانال ما در تلگرام بپیوندید

telegram.me/electrodebazar
تماس با ما:
تلفن :       66314029
تلفکس :       66314091
همراه :       09121971037