مفتول مسعود - مفتول آرماتوربندی، مفتول قالب بندی
مفتول مسعود از میلگرد فابریک ساخته می شود.
مفتول مسعود در بسته های 15 کیلویی و با پوشش نایلکس عرضه می شود.
مفتول مسعود توسط فروشگاه کلینی بطور روزانه براساس سفارش مشتری تحویل باربری می شود.

برای سفارش مفتول مسعود به شماره 09121971037 پیام بدهید.
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو