MICA E8018 - G
- الکترود قليايي ميکا ، کم هیدروژن ، حاوی Ni و Mo که جهت جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و فولادهای ریزدانه طراحی شده
است. این الکترود عمدتا برای ساخت سازه های فرا ساحل و جوشکاری لوله های تحت فشار و دیگ ها بکار میرود.
- دارای چقرمگی و مقاوم به ترک بالا ، با استحکام مکانیکی زیاد ، فلز جوش بسیار کم هیدروژن و با خلوص بالا ، قوس نرم و پایدار ، سهولت جوشکاری بالا.
- قابل استفاده برای کلیه حالات جوشکاری
الکترود ميکا E8018 - G
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.