MICA Fonte-Ni
- الکترود ميکا،نیکل خالص با پوشش قلیایی ، گرافیتی ، با رسوب جوش هموژن و نرم ، مناسب برای جوشکاری سرد.
- مناسب جهت بازسازی چدن خاکستری ، ترمیم ترک ، تعمیر سیلندر موتور ، فریم ماشین های ابزار جعبه دنده ، اجزا پمپ و شیر آلات
الکترود چدن ميکا Fonte-Ni
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.