سیم زیرپودری آریا نورین
سیم زیرپودری آما
سیم زیرپودری کاوش
سيم زيرپودري آريانورين(ميکا)
سيم زيرپودري آما
سيم زيرپودري کاوش
کیان جوش
در جوشکاری به روش زیرپودری، ‌قوس الکتریکی بین سیم زيرپودري و قطعه کار در زیر پودر مخصوص جوشکاری (فلاکس) تشکیل شده و حوضچه جوش را بوجود می آورد. قطرات مذاب سیم جوش و حوضچه جوش توسط پودر جوش (فلاکس) از اتمسفر محیط محافظت می شود.اطلاعات فنی ارائه شده در خصوص سیم جوش های زیر پودری منوط به آنالیز شیمیایی می باشد ، در صورتیکه خواص مکانیکی ارائه شده مربوط به فلز جوشی می باشد که ترکیبی از سیم جوش و پودر جوشکاری می باشد. به عبارتی خواص مکانیکی علی رقم متاثر بودن از آنالیز شیمیایی سیم جوش، بسیار وابسته به نوع پودر جوشکاری و بازیسیته آن دارد .
سیم زیریودری کیان جوش
سیم زیر پودری
فروش سیم جوش زیر پودری،سیم زیرپودری و پودر
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
به کانال ما در تلگرام بپیوندید

telegram.me/electrodebazar
تماس با ما:
تلفن :       66314029
تلفکس :       66314091
همراه :       09121971037