پودر جوش اعتماد
پودر آریا نورین
پودر آما
پودر جوشکاري ميکا(آريا نورين)
پودر جوشکاري آما
پودر جوشکاري کاوش جوش
در جوشکاری به روش زیرپودری، ‌قوس الکتریکی بین سیم جوش و قطعه کار در زیر پودر مخصوص جوشکاری (فلاکس) تشکیل شده و حوضچه جوش را بوجود می آورد. قطرات مذاب سیم جوش و حوضچه جوش توسط پودر جوش (فلاکس) از اتمسفر محیط محافظت می شود.پودر یا فلاکس(Flux) جوشکاری اثر الکتریکی، فیزیکی و متالورژیکی بر روی خصوصیات قوس و جوش دارد
جوشکاری زیر پودری دارای نرخ رسوبی بالاتر و عمق نفوذ بیشتر در مقایسه با سایر روشهای جوشکاری می باشد. پودرهای جوشکاری (فلاکس) تولیدی از نوع فلاکس بهم چسبیده شده (Bonded flux) می باشد.که از مزایای این پودرها امکان افزایش عناصر آلیاژی و اکسیژن زدا، پایین بودن چگالی پودر و سهولت جدا سازی سرباره جوش می باشد.
پودر جوشکاری زیرپودری کاوش جوش
فرایند جوشکاری زیرپودری
پودرهاي جوشکاري
فرآیند جوشکاری زیر پودری:


دستورالعمل نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زیرپودری (SAW) :


مهم ترین نکته در مورد بسته بندی و نگهداری پودرهای جوشکاری زیرپودری ، حفاظت آنهـا در برابر رطـوبت و جلـوگیـری از جذب رطـوبت تـوسـط آنهـاست . یک بستـه بنـدی منـاسب ، حداکثر مقدار جذب رطوبت تا 0/05درصـد می باشد . خـریداران و مصرف کنندگان نیز باید شرایط نگهداری را به گونه ای فراهم نمایند که از پارگی و یا خیس شـدن کیسه ها جلـوگیری شـود . معمـولا در بستـه بندی هـا ، استفـاده از لایـه های چندتـایی پلاستیـک و کاغـذ بعنـوان کیسه نگه دارنده ، ظـرف هـای فـولادی دردار و کیسه های برزنتی که از داخل تـوسط چنـد لایه فشـرده پلاستیکی ایزوله شده ، در احجام و ظرفیت های گوناگون مرسوم می باشـد . برای حمل بسته هـا ، اغلب آنهـا را روی پالت چـوبی پایه دار که از سطـح زمیـن چنـد سـانتـی متـری ارتفـاع دارند ، قـرار داده و بایستی دقت شود بیش از 5 تـا10ردیـف کیسه را روی یک پالـت و بیش از دو پالـت را نیـز روی یکدیگر قرار ندهند . مقدار رطوبت محل نگهداری پودرها باید در حداقـل ممکن و حداکثـر 60 درصد باشد .
پودرهای بسته بندی شده در ظرف فولادی (مانند بشکه) را حداکثر 2 سال ، کیسه های چند لایه کاغذ و پلاستیکی را به شرط سالم بودن و پاره نشدن حداکثر 1 سال و کیسه های برزنتی را حداکثر 6  ماه می تـوان در انبار نگهداری نمـود. پودر جوشکاری در حال استفاده که در منبع تغذیه دستگاه ریخته و وارد مخزن گشته است نیز درصورت تعطیلی کارگاه نباید بیشتراز 8 ساعت بدون استفاده بماند در غیراینصورت باید دوباره در کوره و تحت درجه حرارت 25 + 150 سانتیگراد بازپخت و پیشگرم گردد . کلیه پودرهـای بـاقی مـانده برای شروع مجدد کار ، حتمـا" بـاید حداقل 25+150 درجـه سـانتیگـراد حـرارت دیـده بـاشنـد . در فـرآینـد مکش و استفـاده مـجـدد از پـودرهـای اضـافـی سطـح جـوش ( Recycling ) ، بـاید دقـت کافـی بعمل آیـد تـا تجهـیـزات مـورد استفـاده جهت مکش ، هیچگونه چـربی ، روغـن یـا رطـوبت را وارد ننمایند و هرگزبیش از نسبـت یک به سه ، پودر برگشتی به پودر جدید اضافه نگردد . نحوه خشک کردن مجدد پودرهای جوشکاری ، به قرار زیر است :

1. بـرای پـودرهای آگلـومره :

حرارت دادن در دمای 25 + 300 درجـه سـانتیگـراد به مدت 2 ساعت .

2. برای پـودرهای پیش ذوب شده :

حرارت دادن در دمای 50 +200 درجـه سـانتیگـراد به مـدت 2 ساعت .
پودر جوشکاری اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
به کانال ما در تلگرام بپیوندید

telegram.me/electrodebazar
تماس با ما:
تلفن :       66314029
تلفکس :       66314091
همراه :       09121971037